Prihlásiť sa
Katedra obchodného práva ,
Katedra obchodného práva ,
Katedra
C

Učitelia C
Čierne body 0
Sledovať Neaktuálny údaj

Základné Informácie

charakteristika:

Katedra obchodného práva zabezpečuje povinné celoškolské predmety, povinné fakultné predmety a ostatné predmety študijných odborov Obchod a marketing, Medzinárodné podnikanie a Cestovný ruch a služby, ako aj povinné voliteľné a výberové predmety. Okrem predmetov vyučovaných na Obchodnej fakulte zabezpečuje celý rad predmetov podľa požiadaviek ostatných fakúlt Ekonomickej univerzity.

Zabezpečenie výučby jednotlivých predmetov a zohľadňuje špecifiká jednotlivých fakúlt univerzity. Katedra sa podieľa na doprofilovaní absolventov Obchodnej fakulty a ostatných fakúlt univerzity výučbou viacerých právnych disciplín. V súvislosti s členstvom SR v Európskej únii katedra posilnila výučbu európskeho práva. So zreteľom na rozsah a obsah výučby práva na ekonomických fakultách katedra sa snaží o porovnateľný podiel výučby práva aj na OF a Ekonomickej univerzite.

 

link: http://www.obchodnafakulta.sk/katedry/katedra-obchodneho-prava

Zobraziť všetko

Sledujúci

Kontaktuj nás

Katedra obchodného práva
Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava-Petržalka

Tel. č. : +421 2 6729 1136
Web:   obchodnafakulta.sk

Pravidlá používania cookies

Pindex používa cookies, aby ti spríjemnil zážitok. Prečítaj si naše  Pravidlá používania cookies.