Prihlásiť sa
Katedra informatiky obchodných firiem ,
Katedra informatiky obchodných firiem ,
Katedra

Katedra informatiky obchodných firiem

Ekonomická univerzita v Bratislave Obchodná fakulta

B

Učitelia B
Čierne body 0
Sledovať Neaktuálny údaj

Základné Informácie

charakteristika:

Katedra informatiky obchodných firiem vznikla na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave v roku 1996. Jej poslaním je na jednej strane vybaviť študentov prakticky použiteľnými poznatkami z oblasti informačných a komunikačných technológií, ktoré budú znamenať pre nich konkurenčnú výhodu tak na trhu práce ako aj v podnikateľskej oblasti, na druhej strane byť príkladom v oblasti zavádzania moderných technológií do vyučovacieho procesu pre ďalšie pracoviská našej fakulty. Neoddeliteľnou súčasťou života katedry je vedecko-výskumná činnosť najmä z oblastí, ktoré úzko súvisia s jej deklarovaným poslaním so zvláštnym dôrazom na interdisciplinárnu spoluprácu a na zabezpečenie prístupu hendikepovaným k moderným technológiám. Pripisujeme veľký význam pravidelnému vydávaniu a aktualizácii študijnej literatúry ako aj pravidelnému publikovaniu výsledkov duševnej činnosti členov katedry.

 

link: http://www.obchodnafakulta.sk/katedry/katedra-informatiky-obchodnych-firiem

Zobraziť všetko

Sledujúci

Kontaktuj nás

Katedra informatiky obchodných firiem
Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava-Petržalka

Tel. č. : +421 2 6729 1136
Web:   obchodnafakulta.sk

Pravidlá používania cookies

Pindex používa cookies, aby ti spríjemnil zážitok. Prečítaj si naše  Pravidlá používania cookies.