Prihlásiť sa
Katedra poisťovníctva ,
Katedra poisťovníctva ,
Katedra

Učitelia C
Čierne body 0
Sledovať Neaktuálny údaj

Základné Informácie

charakteristika:

Pedagogický profil katedry je zameraný na prípravu odborníkov pre špecifickú oblasť finančných vzťahov - poisťovníctvo. Učitelia katedry orientujú svoje činnosti na analýzu, zhromažďovanie a šírenie poznatkov z oblasti poisťovníctva, najmä na ekonomické otázky fungovania poistných vzťahov, poistenie zahraničných rizík a podnikateľských rizík, na marketing v poisťovníctve, poistného trhu a inštitúcie, ktoré vykonávajú poisťovaciu činnosť.

Profilácia katedry, ktorá vyplýva z jej výskumných projektov, je obsahovo orientovaná na problémy rozvoja vedeckej poistnej teórie, skúmania nových tendencií v poisťovníctve, analyzovania vplyvu liberalizácie trhu s osobitým zreteľom na problematiku členských krajín Európskej únie, analýzy súčasného stavu v neživotnom a životnom poistení, analýzy rizika v poisťovníctve, hospodárenia poisťovne so zreteľom na tvorbu, použitie a umiestnenie technických rezerv, solventnosti poisťovne a tvorby garančného fondu v poisťovniach, vplyv európskych integračných procesov na poistný trh v Slovenskej republike, dopad globalizačných a integračných procesov na slovenský poistný trh.

 

link: http://nhf.euba.sk/sk/katedry/katedra-poistovnictva

Zobraziť všetko

Sledujúci

Kontaktuj nás

Katedra poisťovníctva
Dolnozemská cesta 3736/1C, 851 04 Petržalka

Tel. č. : +42126729 1221
Web:   nhf.euba.sk

Pravidlá používania cookies

Pindex používa cookies, aby ti spríjemnil zážitok. Prečítaj si naše  Pravidlá používania cookies.