Katedra pedagogiky
Katedra pedagogiky
Katedra

Základné informácie

charakteristika: Katedra pedagogiky zabezpečuje kvalifikovanú prípravu budúcich učiteľov odborných ekonomických predmetov pre všetky druhy a typy stredných škôl, kde sa odborné ekonomické predmety vyučujú.  Katedra pedagogiky Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave ako nástupnícka organizácia po zrušenom Štátnom stenografickom ústave v Bratislave vykonáva štátne skúšky z písania na počítači a korešpondencie. Štátnu skúšku môžu vykonať žiaci stredných škôl a vyšších odborných škôl, študenti vysokých škôl a ďalší uchádzači, ktorí majú záujem o jej vykonanie.   link: http://nhf.euba.sk/sk/katedry/katedra-pedagogiky
Zobraziť viac

Učitelia