Prihlásiť sa
Katedra hospodárskej politiky ,
Katedra hospodárskej politiky ,
Katedra

Učitelia B
Čierne body 0
Sledovať Neaktuálny údaj

Základné Informácie

charakteristika:

V pedagogickej činnosti sa katedra zameriava najmä na oblasť hospodárskej politiky v rámci celoškolského predmetu EU – Národohospodárska politika. Ďalšie predmety, ktoré zabezpečujú učitelia katedry sú zamerané na stratégiu sociálno-ekonomického rozvoja, makroekonomickú analýzu a prognózu, investičnú teóriu a politiku, stratégiu štrukturálneho rozvoja.

Vedecko-výskumná činnosť katedry je orientovaná na výskum mechanizmu fungovania trhovej ekonomiky, analýzy vývoja rovnováhy v národnom hospodárstve, ako aj analýzu procesov prebiehajúcich vo svetovej ekonomike s jej dopadom na vývoj v slovenskej ekonomike a formovanie hospodárskej stratégie SR. Katedra je hlavným gestorom študijného odboru Národné hospodárstvo, študijného programu Hospodárska politika na II. stupni štúdia a spolugestoruje študijný odbor Ekonomická teória, špecializáciu Hospodárska politika na III. stupni štúdia.

 

link: http://nhf.euba.sk/sk/katedry/katedra-hospodarskej-politiky

Zobraziť všetko

Sledujúci

Kontaktuj nás

Katedra hospodárskej politiky
Dolnozemská cesta 3736/1C, 851 04 Petržalka

Tel. č. : +42126729 1221
Web:   nhf.euba.sk

Pravidlá používania cookies

Pindex používa cookies, aby ti spríjemnil zážitok. Prečítaj si naše  Pravidlá používania cookies.