Katedra ekonomickej teórie
Katedra ekonomickej teórie
Katedra

Základné informácie

charakteristika: Katedra je špecializovaným pedagogickým a vedeckým pracoviskom, ktorého úlohou je zabezpečovať výučbu základných teoretických predmetov Ekonomickej univerzity v Bratislave – ekonomickej teórie, mikroekonómie a makroekonómie. Katedra tiež zodpovedá za rozvoj vedných disciplín: medzinárodné ekonomické vzťahy, hospodárske dejiny (hospodárske dejiny Slovenska, dejiny svetového hospodárstva, dejiny peňazí) a dejiny ekonomických teórií.   link: http://nhf.euba.sk/sk/katedry/katedra-ekonomickej-teorie
Zobraziť viac

Učitelia