Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka
Katedra

Základné informácie

charakteristika: Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka vznikla pod názvom Katedra regionálneho rozvoja 1.októbra 1991 ako reakcia na celospoločenskú potrebu kvalifikovaných odborníkov schopných riadiť hospodársky a sociálny rozvoj v nižších územných celkoch.Funkciu vedúcej katedry vykonávala od začiatku až do roku 1997 doc. Ing. Anna Belajová, PhD. Od roku 1997 pôsobí vo funkcii vedúcej katedry doc. Ing. Mária Fáziková, CSc.Po vzniku Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja 1. 4. 2004 sa Katedra regionálneho rozvoja stala jej súčasťou.K 1.8.2010 bola odčlenená časť pôvodných zamestnancov katedry, ktorí vytvorili základ novej Katedry verejnej správy. Vtedy sa pôvodný názov katedry zmenil a v súčasnosti má názov Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka.   link: http://www.fesrr.uniag.sk/krr
Zobraziť viac

Učitelia