Katedra skladovania a spracovania rastlinných produktov
Katedra skladovania a spracovania rastlinných produktov
Katedra

Katedra skladovania a spracovania rastlinných produktov
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre  •  Fakulta biotechnológie a potravinárstva

0

Základné informácie

charakteristika: Vznik a vývoj pracoviska od roku 1946 sa datuje vznik Ústavu poľnohospodárskej technológie, ktorý bol súčasťou Vysokej školy poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva v Košiciach, v roku 1951 vznikla pri tej istej vysokej škole Katedra chemicko technologická, v roku 1952 sa táto katedra stala súčasťou Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre, v roku 1956 sa pretransformovala na Katedru poľnohospodárskej chémie a Katedru agrochémie, v rámci ktorej bolo oddelenie technológie rastlinných produktov v roku 1972 bola reorganizáciou a transformáciou katedier časť technológie rastlinných produktov pričlenená k technológii živočíšnych produktov a vznikla Katedra mliekarstva a technológie poľnohospodárskych produktov, v roku 1992 vznikla odčlenením oddelenia technológie rastlinných produktov samostatná Katedra skladovania a spracovania rastlinných produktov v roku 2003 sa Katedra skladovania a spracovania rastlinných produktov stala súčasťou Fakulty biotechnológie a potravinárstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity link: http://fbp.uniag.sk/94/katedra-skladovania-a-spracovania-rastlinnych-produktov/
Zobraziť viac

Učitelia