Katedra pracovného práva
Katedra pracovného práva
Katedra

Základné informácie

charakteristika:   link: http://www.fpjj.sk/katedry/katedra-pracovneho-prava

Učitelia