Katedra obchodného práva
Katedra obchodného práva
Katedra

Katedra obchodného práva
Ekonomická univerzita v Bratislave  •  Obchodná fakulta

0

Základné informácie

charakteristika: Katedra obchodného práva zabezpečuje povinné celoškolské predmety, povinné fakultné predmety a ostatné predmety študijných odborov Obchod a marketing, Medzinárodné podnikanie a Cestovný ruch a služby, ako aj povinné voliteľné a výberové predmety. Okrem predmetov vyučovaných na Obchodnej fakulte zabezpečuje celý rad predmetov podľa požiadaviek ostatných fakúlt Ekonomickej univerzity. Zabezpečenie výučby jednotlivých predmetov a zohľadňuje špecifiká jednotlivých fakúlt univerzity. Katedra sa podieľa na doprofilovaní absolventov Obchodnej fakulty a ostatných fakúlt univerzity výučbou viacerých právnych disciplín. V súvislosti s členstvom SR v Európskej únii katedra posilnila výučbu európskeho práva. So zreteľom na rozsah a obsah výučby práva na ekonomických fakultách katedra sa snaží o porovnateľný podiel výučby práva aj na OF a Ekonomickej univerzite.   link: http://www.obchodnafakulta.sk/katedry/katedra-obchodneho-prava
Zobraziť viac

Učitelia