Technická univerzita vo Zvolene
Internát ŠD Ľudovíta Štúra, Študentská 17 (Starý internát)
Internát

Internát ŠD Ľudovíta Štúra, Študentská 17 (Starý internát)
Zvolen

0

Základné informácie

Študentský domov Ľ. Štúra Technickej univerzity vo Zvolene poskytuje ubytovancie služby študentom predovšetkým denného štúdia bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského stupňa v súlade s určenými "Kritériami pre pridelenie ubytovania" ako aj v zmysle ustanovení "Domáceho poriadku ŠD  TU". V súlade so svojím "Organizačným poriadkom" poskytuje v rámci podnikateľskej činnosti ubytovacie služby hosťom univerzity i širokej verejnosti - predovšetkým v letnom období prázdnin. Ubytovacie služby poskytuje v 3 vlastných objektoch.
Zobraziť viac

Napíšte nám

Internát ŠD Ľudovíta Štúra, Študentská 17 (Starý internát)
Študentská 1734/17, 960 01 Zvolen

Tel..:  +421 45 520 66 25
Web:  

Napíšte nám