Fakulta výtvarných umení

Fakulta výtvarných umení
Akadémia umení v Banskej Bystrici Ulica Jána Kollára 28, 974 01 Banská Bystrica

B

Základné informácie

charakteristika: V programoch, ktoré sa realizujú na Fakulte výtvarných umení sa kladie dôraz na pomerne veľkú mieru samostatných aktivít poslucháčov a invenčnosť myslenia. V pedagogickom procese sa preferuje dialogická forma výučby v ateliéroch, čo znamená, že pedagóg citlivo a individuálne vedie študenta k tomu, aby bol schopný položiť si relevantné otázky v intenciách daného programu, aby vedel nazerať na problém z viacerých aspektov a formulovať analytický a kritický pohľad na daný problém, na seba a svet. Na fakulte sa kladie veľká pozornosť hodnoteniu priebežných prezentácií a výstupov prác študentov.  Poslucháč Fakulty výtvarných umení je vedený k takému stupňu vizuálnej gramotnosti a estetického vedomia, aby mohol v intenciách výtvarných médií a technológií optimálnym spôsobom hľadať a nachádzať svoju ľudskú a umeleckú identitu.   kontakt/adresa Fakulta výtvarných umení Ulica Jána Kollára 28974 01 Banská Bystrica   link: http://fvu.aku.sk/
Zobraziť viac

Učitelia

Napíšte nám

Fakulta výtvarných umení
Ulica Jána Kollára 28, 974 01 Banská Bystrica

Tel..:  +421 48 4320 501
Web:  

Napíšte nám