Prihlásiť sa
Fakulta výtvarných umení Ulica Jána Kollára 28 ,  Banská Bystrica
Fakulta výtvarných umení Ulica Jána Kollára 28 ,  Banská Bystrica
Fakulta 20 Hodnotení

Fakulta výtvarných umení

Akadémia umení v Banskej Bystrici
Ulica Jána Kollára 28, 974 01 Banská Bystrica

B

Učitelia B
Čierne body 0
Sledovať Neaktuálny údaj

Základné Informácie

charakteristika:

V programoch, ktoré sa realizujú na Fakulte výtvarných umení sa kladie dôraz na pomerne veľkú mieru samostatných aktivít poslucháčov a invenčnosť myslenia. V pedagogickom procese sa preferuje dialogická forma výučby v ateliéroch, čo znamená, že pedagóg citlivo a individuálne vedie študenta k tomu, aby bol schopný položiť si relevantné otázky v intenciách daného programu, aby vedel nazerať na problém z viacerých aspektov a formulovať analytický a kritický pohľad na daný problém, na seba a svet. Na fakulte sa kladie veľká pozornosť hodnoteniu priebežných prezentácií a výstupov prác študentov. 

Poslucháč Fakulty výtvarných umení je vedený k takému stupňu vizuálnej gramotnosti a estetického vedomia, aby mohol v intenciách výtvarných médií a technológií optimálnym spôsobom hľadať a nachádzať svoju ľudskú a umeleckú identitu.

 

kontakt/adresa

Fakulta výtvarných umení 
Ulica Jána Kollára 28
974 01 Banská Bystrica

 

link: http://fvu.aku.sk/

Zobraziť všetko

Kontaktuj nás

Fakulta výtvarných umení
Ulica Jána Kollára 28, 974 01 Banská Bystrica

Tel. č.: +421 48 4320 501
Web:   fvu.aku.sk

Kontaktuj nás
Pravidlá používania cookies

Pindex používa cookies, aby ti spríjemnil zážitok. Prečítaj si naše  Pravidlá používania cookies.