Fakulta dramatických umení

Fakulta dramatických umení
Akadémia umení v Banskej Bystrici Horná 95, 974 01 Banská Bystrica

A

Základné informácie

charakteristika: V súčasnosti fakulta umožňuje štúdium v programoch divadelné umenie – herectvo, dramaturgia a réžia, divadelná dramaturgia a tiež v študijnom programe filmové umenie a multimédiá – dokumentárna tvorba v obidvoch stupňoch štúdia a filmová dramaturgia a scenáristka v bakalárskom. Rok 2010 sa stal významným pre našu fakultu tiež tým, že v študijnom odbore divadelné umenie, bolo akreditované doktorandské štúdium a študijný program Divadelná réžia v magisterskom stupni. V tomto roku je ukončená dostavba areálu školy nielen po priestorovej stránke, ale tiež kompletným technickým vybavením filmového a divadelného štúdia. Fakulta dramatických umení po mnohoročnom úsilí dosiahla úroveň, ktorá je zárukou kvalitného vzdelávacieho procesu.   kontakt/adresa: Fakulta dramatických umení AUHorná 95974 01 Banská Bystrica   link: http://fdu.aku.sk/default.php?id=9
Zobraziť viac

Učitelia

Napíšte nám

Fakulta dramatických umení
Horná 95, 974 01 Banská Bystrica

Tel..:  +421 48 4320 311
Web:  

Napíšte nám