Fakulta managementu

Fakulta managementu
Univerzita Komenského v Bratislave Odbojárov 10 P.O.Box 95 820 05 Bratislava

B

Základné informácie

Adresa: Univerzita Komenského v Bratislave UK Fakulta managementu Odbojárov 10 P.O.Box 95 820 05 Bratislava tel.: +421 2 50117464 web: fm.uniba.sk

Učitelia

Napíšte nám

Fakulta managementu
Odbojárov 10 P.O.Box 95 820 05 Bratislava

Tel..:  +421 2 501 17 526
Web:  

Napíšte nám