Evanjelická bohoslovecká fakulta

Evanjelická bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave Bartókova 8 811 02 Bratislava

B

Základné informácie

Adresa: Univerzita Komenského v Bratislave UK Evanjelická bohoslovecká fakulta Bartókova 8 811 02 Bratislava Tel.: +421 2 20667 181 (sekretariát) web: fevth.uniba.sk

Učitelia

Napíšte nám

Evanjelická bohoslovecká fakulta
Bartókova 8 811 02 Bratislava

Tel..:  +421 2 206 67 181
Web:  

Napíšte nám