Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave Mlynská dolina 842 48 Bratislava

B

Základné informácie

Adresa: Univerzita Komenského v Bratislave UK Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Mlynská dolina 842 48 Bratislava Telefón: +421 2 602 95 111 (spojovateľka) web: fmph.uniba.sk

Učitelia

Napíšte nám

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Mlynská dolina 842 48 Bratislava

Tel..:  +421 2 654 27 086
Web:  

Napíšte nám