Pedagogická fakulta

Pedagogická fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave Račianska 59 813 34 Bratislava

B

Základné informácie

Adresa: Univerzita Komenského v Bratislave UK Pedagogická fakulta Račianska 59  813 34 Bratislava tel: +421 2 49 287 111 (ústredňa) web: fedu.uniba.sk

Učitelia

Napíšte nám

Pedagogická fakulta
Račianska 59 813 34 Bratislava

Tel..:  +421 2 492 87 207
Web:  

Napíšte nám