Prírodovedecká fakulta

Prírodovedecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave Mlynská dolina Ilkovičova 6 842 15 Bratislava 4

B

Základné informácie

Adresa: Univerzita Komenského v Bratislave UK Prírodovedecká fakulta Mlynská dolina Ilkovičova 6 842 15 Bratislava 4 web: fns.uniba.sk

Učitelia

Napíšte nám

Prírodovedecká fakulta
Mlynská dolina Ilkovičova 6 842 15 Bratislava 4

Tel..:  +421 2 602 96 111
Web:  

Napíšte nám