Právnická fakulta

Právnická fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave Šafárikovo nám č. 6, 810 00 Bratislava 1

B

Základné informácie

Adresa: Univerzita Komenského v Bratislave UK Právnická fakulta Šafárikovo nám č. 6 P.O. BOX 313 810 00 Bratislava 1 Tel.: +421 2 592 44 111 (spojovateľka) web: flaw.uniba.sk

Učitelia

Napíšte nám

Právnická fakulta
Šafárikovo nám č. 6, 810 00 Bratislava 1

Tel..:  +421 2 592 44 111
Web:  

Napíšte nám