Fakulta aplikovaných jazykov

Fakulta aplikovaných jazykov
Ekonomická univerzita v Bratislave Dolnozemská cesta 1, 851 04 Bratislava-Petržalka-Petržalka

B

Základné informácie

Adresa: Ekonomická univerzita v Bratislave Fakulta aplikovaných jazykov EUBA Dolnozemská cesta 1 852 35 Bratislava   web: http://www.euba.sk/fakulty/fakulta-aplikovanych-jazykov
Zobraziť viac

Učitelia

Napíšte nám

Fakulta aplikovaných jazykov
Dolnozemská cesta 1, 851 04 Bratislava-Petržalka-Petržalka

Tel..:  +421 2 6729 5240
Web:  

Napíšte nám