Ústav občianskej bezpečnosti, práva a prevencie kriminality

Ústav občianskej bezpečnosti, práva a prevencie kriminality
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach Koštova 1, 040 01 Košice

A