Fakulta podnikového manažmentu

Fakulta podnikového manažmentu
Ekonomická univerzita v Bratislave Dolnozemská cesta, 851 04 Petržalka

B

Základné informácie

Adresa: Ekonomická univerzita v Bratislave Fakulta podnikového manažmentu EUBA Dolnozemská cesta 1 852 35 Bratislava   web: http://fpm.euba.sk/

Učitelia

Napíšte nám

Fakulta podnikového manažmentu
Dolnozemská cesta, 851 04 Petržalka

Tel..:  +42126729 5536
Web:  

Napíšte nám