Fakulta hospodárskej informatiky

Fakulta hospodárskej informatiky
Ekonomická univerzita v Bratislave Dolnozemská cesta 1, 851 04 Bratislava-Petržalka-Petržalka

B

Základné informácie

Adresa: Ekonomická univerzita v Bratislave Fakulta hospodárskej informatiky EUBA Dolnozemská cesta 1 852 35 Bratislava tel.:  00 421 02 6729 5198   web: http://www.fhi.sk/sk   promo video: https://www.youtube.com/watch
Zobraziť viac

Učitelia

Napíšte nám

Fakulta hospodárskej informatiky
Dolnozemská cesta 1, 851 04 Bratislava-Petržalka-Petržalka

Tel..:  +42126729 5736
Web:  

Napíšte nám