Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Sládkovičova 21, 974 05 Banská Bystrica

A