Prírodovedecká fakulta

85%
B
Sleduje ju: 0 užívateľov

charakteristika:

Prírodovedecká fakulta je významnou vedeckou inštitúciou. Dosiahnuté výsledky vo všetkých prírodovedeckých odboroch: biológia, fyzika, chémia, informatika a matematika, ktoré sa študujú buď samostatne alebo v učiteľských aprobáciách, bohatá publikačná aktivita, medzinárodné kontakty a spolupráca s praxou umocňujú jej významné postavenie medzi vedeckými pracoviskami nielen na Slovensku, ale i v Európe a vo svete. Prioritnou úlohou fakulty vo vedeckovýskumnej činnosti je podpora grantovej úspešnosti, posilnenie interdisciplinárneho a multidisciplinárneho charakteru vedy a výskumu a rozšírenie medzinárodnej spolupráce, predovšetkým zaspojením sa do európskych vedeckých a vedeckotechnických projektov. Využitím multidisciplinarity našej fakulty a univerzity dochádza k postupnej integrácii existujúcich smerov výskumu .

 

kontakt/adresa:

Prírodovedecká fakulta

Šrobárova 2

041 54 Košice

 

link: http://www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/

Prislúchajúci učitelia (201)

Najčítanejšie z Átria

0 Komentárov
Ako napísať diplomovú a bakalársku prácu ?
Ako vyhľadávať literatúru pri písaní záverečnej práci? Ako napísať teoretickú časť diplomovej práce? Diplomová, ale už aj bakalárska…
0 Komentárov
7000 cudzincov zo 128 krajín z UK
Univerzita Komenského v Bratislave (UK) jazykovo a odborne pripravila na vysokoškolské štúdium na Slovensku takmer 7000 zahraničných frekventantov…
0 Komentárov
Partnerstvo univerzity s OZ Ponk
V dnešnej dobe nie je jednoduché uplatniť sa na trhu práce, či začať podnikať. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre a občianske združenie…
0 Komentárov
5 študentských super tipov ako ušetriť
1 Znížte cenu za jedlo Jedlo predstavuje veľkú časť nákladov každého študenta, preto by ste mali začať so šetrením práve tu. Vynikajúcim…
0 Komentárov
Úspešní absolventi VODK 2015
V termíne od 19. januára do 13. februára 2015 boli centrom vzdelávania organizované vstupné odborné dôstojnícke kurzy ako súčasť vzdelávania…

Chceš naozaj odstrániť tento príspevok ?