Prihlásiť sa
24.04.2018

Používanie súborov cookie

24.04.2018

Súbory Cookies

Súbory Cookies použité na týchto webových stránkach sa používajú tak, aby nenarúšali súkromie používateľa danej služby. Súbory Cookies sa používajú napríklad na účely merania a prieskumu v záujme určenie druhu a objemu využívania týchto webových stránok. Súbory Cookies sa môžu použiť aj na účely priameho marketingu orientovaného na spoločnosti resp. marketingu vychádzajúceho zo zoznamov používateľov a na účely remarketingu. Účel takéhoto marketingu je poskytovať informácie ohľadne tematických služieb spoločnosti pre používateľov, ktorí navštívili webové stránky spoločnosti v minulosti. Nevykonávame zhromažďovanie žiadnych personalizovaných údajov o používateľoch ako sú napr. e-mailové adresy, telefónne čísla alebo čísla kreditných kariet.

Súbory cookies neumožňujú prístup k zariadeniam na skladovanie údajov koncového zariadenia ako je napr. pevný disk ani možnosť kopírovať takéto údaje. Používateľ môže súbory cookies zablokovať zmenou nastavení vo svojom internetovom prehliadači, takýto krok však môže zhoršiť funkčnosť stránky a preto sa neodporúča. Používateľ môže okrem toho súbory cookies vo svojom internetovom prehliadači kedykoľvek vymazať.

Spoločnosť 8w zhromažďuje a spracováva osobné údaje napr. na nasledujúce účely: kontaktovanie zákazníkov, marketing produktov a služieb spoločnosti 8w (vrátane cieleného marketingu prostredníctvom e-mailových správ, online reklamy a telefonátov), evidencia a riešenie spätnej väzby, poskytovanie požadovaných informácií a poskytovanie produktov a služieb vyžiadaných resp. objednaných od spoločnosti 8w.

Spoločnosť 8w môže okrem toho s partnermi daného kanála pre predaj a marketing produktov a služieb spoločnosti 8w zdieľať vaše kontaktné informácie a údaje o vašich online zvyklostiach ako sú napr. návštevy Stránok a prekliky v e-mailovej správe.

Používatelia môžu byť oslovovaní na účely marketingu prostredníctvom využívania systémov poskytovateľov služieb tretích strán (napr. Google) na základe zoznamov používateľov. Marketing vychádzajúci zo zoznamov používateľov využíva zoznamy vytvorené prostredníctvom súborov cookies jednotlivých používateľov na týchto webových stránkach. Reklamná politika použitá pri marketingu na základe zoznamov používateľov zahrnuje Reklamnú politiku na báze záujmov od spoločnosti Google Inc., ktorej najnovšia verzia je k dispozícii na adrese https://support.google.com/adwordspolicy/answer/143465?hl=sk Ak má daný používateľ záujem o správu marketingu na základe zoznamov používateľov, môže tak urobiť na webových stránkach Vaše online voľby: http://www.youronlinechoices.com/ Nastavenia reklamy na účely marketingu, ktorú obsluhuje spoločnosť Google, sa dajú spravovať na adrese: http://google.com/ads/preferences

Site Analytics (Analytika stránok)

Tieto webové stránky využívajú tzv. analytiku stránok - napr. Google Analytics, čo je služba analytiky webových stránok spustená spoločnosťou Google Inc. (ďalej len Google). Analytika stránok využíva súbory cookies (textové súbory) na analyzovanie návštevnosti webových stránok. Prenos a skladovanie informácií vygenerovaných týmito súbormi cookies (ako napr. IP adresy) zabezpečia poskytovatelia služieb. Poskytovatelia služby následne používajú tieto informácie na zaslanie hlásenia vlastníkom webových stránok a ponúkajú ďalšie služby, ktoré sa týkajú aktivity webových stránok a využívania internetu.

Poskytovatelia služby môžu údaje preniesť na tretie strany, pokiaľ si to vyžaduje zákon resp. pokiaľ tretie strany spracujú takéto informácie vo vlastnej réžii.

Poskytovatelia služby nebudú spájať vašu IP adresu so žiadnymi inými údajmi, ktorými disponujú. Súbory Cookies môžete vypnúť zmenou nastavení vo svojom prehliadači, takýto krok však môže spôsobiť zhoršenie funkčnosti webových stránok.

Používaním a prehliadaním týchto stránok súhlasíte s tým, aby poskytovatelia služby Analytika stránok spracovávali vaše osobné údaje v súlade s touto politikou na v nej popísané účely.

Dodatky k tejto politike

 Spoločnosť 8w môže túto politiku kedykoľvek meniť resp. meniť, upravovať resp. znemožniť prístup k týmto stránkam alebo k obsahu stránok na tejto lokalite, či už s oznámením alebo bez neho. Dátum nadobudnutia účinnosti tejto verzie politiky sme pre vašu informáciu uviedli vyššie. V prípade, že

Reklamný priestor

  • Pindex: Hodnotenia učiteľov a internátov
Pravidlá používania cookies

Pindex používa cookies, aby ti spríjemnil zážitok. Prečítaj si naše  Pravidlá používania cookies.