Prihlásiť sa
Katedra pedagogiky ,
Katedra pedagogiky ,
Katedra

Základné Informácie

charakteristika:

Katedra pedagogiky zabezpečuje kvalifikovanú prípravu budúcich učiteľov odborných ekonomických predmetov pre všetky druhy a typy stredných škôl, kde sa odborné ekonomické predmety vyučujú. 

Katedra pedagogiky Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave ako nástupnícka organizácia po zrušenom Štátnom stenografickom ústave v Bratislave vykonáva štátne skúšky z písania na počítači a korešpondencie. Štátnu skúšku môžu vykonať žiaci stredných škôl a vyšších odborných škôl, študenti vysokých škôl a ďalší uchádzači, ktorí majú záujem o jej vykonanie.

 

link: http://nhf.euba.sk/sk/katedry/katedra-pedagogiky

Zobraziť všetko

Sledujúci

Kontaktuj nás

Katedra pedagogiky
Dolnozemská cesta 3736/1C, 851 04 Petržalka

Tel. č. : +42126729 1221
Web:   nhf.euba.sk

Pravidlá používania cookies

Pindex používa cookies, aby ti spríjemnil zážitok. Prečítaj si naše  Pravidlá používania cookies.